compassionbg

Блог за състраданието и забравената свобода на духа

Калама Сутта

AN 3.65

Инструкциите към Калама

Преведено от Пали от Soma Thera. Access to Insight, 10 декември 2011 г.

Калама от Кесапутта отиват да се срещнат с Буда

1. Така чух. Веднъж Благословеният, докато странстваше в страната Косала с голяма общност от бикхуси, влезе в града на рода Калама, наречен Кесапутта: „Преподобният Гаутама, монахът, синът от рода Шакя, странствайки в страната Косала, влезе в Кесапутта. Добрата репутация на Преподобния Гаутама е разпространена така: Наистина, Благословеният е съвършен, напълно просветлен, съвършен в знание и поведение, върховен, познавач на световете, несравним, водач на укротими мъже, учител на небесни и човешки същества, на това, което той самият чрез пряко познание е разбрал ясно. Той преподава Дамма, добра в началото, добра в средата, добра в края, обхващаща значението и посланието, и цялостна във всяко отношение; и той показва светия живот, който е съвършено чист. Срещата с такива съвършени наистина е добра.“

2. След това Калама, жителите на Кесапутта, отидоха при Благословения. При пристигането си някои му отдадоха почит и седнаха отстрани; някои размениха поздрави с него и след края на сърдечния значим разговор седнаха отстрани; някои го поздравиха, вдигайки съединените си длани, и седнаха отстрани; някои обявиха името и рода си и седнаха отстрани; някои, без да говорят, седнаха отстрани.

Калама от Кесапутта молят Буда за упътване

3. Калама, жителите на Кесапутта, седейки отстрани, казаха на Благословения: „Някои монаси и брамини, многоуважаеми, посещават Кесапутта. Те излагат и обясняват само собствените си доктрини; доктрините на останалите те презират, ругаят и ги очернят. Някои други монаси и брамини също, многоуважаеми, идват в Кесапутта. Те също излагат и обясняват само собствените си доктрини; доктрините на останалите те презират, ругаят и ги очернят. Многоуважаеми, в нас има съмнение, има несигурност относно тях. Кои от тези преподобни монаси и брамини казват истината и кои лъжа?“

Критерият за отхвърляне

4. „Правилно е за вас, Калама, да се съмнявате, да сте несигурни; във вас е възникнала неувереност относно това, което е съмнително. Калама, не действайте според това, което е прието, защото е чуто многократно; нито според традиция; нито според слух; нито според свещени писания; нито според догадки; нито според аксиома; нито според привлекателни аргументи; нито според пристрастие към премисляна идея; нито според привидните способности на някой друг; нито според съображението: „Монахът е нашият учител“. Калама, когато вие самите знаете: „Тези неща са лоши; тези неща заслужават порицание; тези неща се критикуват от мъдрите; приети и спазвани, тези неща водят до вреда и зло“, откажете се от тях.“

Алчност, омраза и заблуда

5. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи алчност, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова вреда, многоуважаеми.“ – „Калама, отдаден на алчност и завладян и подчинен умствено от алчност, този човек отнема живот, краде, изневерява и изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна вреда и зло?“ – „Да, многоуважаеми.“

6. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи омраза, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова вреда, многоуважаеми.“ – „Калама, отдаден на омраза и завладян и подчинен умствено от омраза, този човек отнема живот, краде, изневерява и изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна вреда и зло?“ – „Да, многоуважаеми.“

7. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи заблуда, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова вреда, многоуважаеми.“ – „Калама, отдаден на заблуда и завладян и подчинен умствено от заблуда, този човек отнема живот, краде, изневерява и изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна вреда и зло?“ – „Да, многоуважаеми.“

8. „Как мислите, Калама? Тези неща добри ли са или лоши?“ – „Лоши, многоуважаеми“ – „Заслужаващи порицание или не?“ – „Заслужаващи порицание, многоуважаеми.“ – „Критикувани или възхвалявани от мъдрите?“ – „Критикувани, многоуважаеми.“ – „Приети и спазвани, тези неща водят ли до вреда и зло или не? Или как смятате?“ – „Приети и спазвани, тези неща водят до вреда и зло. Така смятаме.“

9. „Затова казахме, Калама, това, което беше казано така: „Калама, не действайте според това, което е прието, защото е чуто многократно; нито според традиция; нито според слух; нито според свещени писания; нито според догадки; нито според аксиома; нито според привлекателни аргументи; нито според пристрастие към премисляна идея; нито според привидните способности на някой друг; нито според съображението: „Монахът е нашият учител“. Калама, когато вие самите знаете: „Тези неща са лоши; тези неща заслужават порицание; тези неща се критикуват от мъдрите; приети и спазвани, тези неща водят до вреда и зло“, откажете се от тях.“

Критерият за приемане

10. „Калама, не действайте според това, което е прието, защото е чуто многократно; нито според традиция; нито според слух; нито според свещени писания; нито според догадки; нито според аксиома; нито според привлекателни аргументи; нито според пристрастие към премисляна идея; нито според привидните способности на някой друг; нито според съображението: „Монахът е нашият учител“. Калама, когато вие самите знаете: „Тези неща са добри; тези неща не заслужават порицание; тези неща се възхваляват от мъдрите; приети и спазвани, тези неща водят до полза и щастие“, приемете ги и пребивавайте в тях.“

Отсъствие на алчност, омраза и заблуда

11. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи отсъствие на алчност, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова полза, многоуважаеми.“ – „Калама, когато не е отдаден на алчност и не е завладян и подчинен умствено от алчност, този човек не отнема живот, не краде, не изневерява и не изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна полза и щастие?“ – „Да, многоуважаеми.“

12. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи отсъствие на омраза, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова полза, многоуважаеми.“ – „Калама, когато не е отдаден на омраза и не е завладян и подчинен умствено от омраза, този човек не отнема живот, не краде, не изневерява и не изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна полза и щастие?“ – ‚Да, многоуважаеми.“

13. „Как мислите, Калама? Когато в човек се появи отсъствие на заблуда, това в негова полза ли е или вреда?“ – „В негова полза, многоуважаеми.“ – „Калама, когато не е отдаден на заблуда и не е завладян и подчинен умствено от заблуда, този човек не отнема живот, не краде, не изневерява и не изрича лъжи; той подтиква и други също да правят така. Това ще му донесе ли дългосрочна полза и щастие?“ – „Да, многоуважаеми.“

14. „Как мислите, Калама? Тези неща добри ли са или лоши?“ – „Добри, многоуважаеми“ – „Заслужаващи порицание или не?“ – „Не заслужаващи порицание, многоуважаеми.“ – „Критикувани или възхвалявани от мъдрите?“ – „Възхвалявани, многоуважаеми.“ – „Приети и спазвани, тези неща водят ли до полза и щастие или не? Или как смятате?“ – „Приети и спазвани, тези неща водят до полза и щастие. Така смятаме.“

15. „Затова казахме, Калама, това, което беше казано така: „Калама, не действайте според това, което е прието, защото е чуто многократно; нито според традиция; нито според слух; нито според свещени писания; нито според догадки; нито според аксиома; нито според привлекателни аргументи; нито според пристрастие към премисляна идея; нито според привидните способности на някой друг; нито според съображението: „Монахът е нашият учител“. Калама, когато вие самите знаете: „Тези неща са добри; тези неща не заслужават порицание; тези неща се възхваляват от мъдрите; приети и спазвани, тези неща водят до полза и щастие“, приемете ги и пребивавайте в тях.“

Четирите неизмерими състояния

16. „Последователят на Благородните, Калама, който по този начин е лишен от алчност, лишен от зложелателство, незаблуден, ясно разбиращ и осъзнат, живее, обхващайки с мисълта за доброжелателство една от посоките на света; по същия начин и втората; по същия начин и третата; по същия начин и четвъртата; така отгоре, отдолу и навсякъде; той живее, обхванал поради съществуването в него на всички същества, навсякъде, целия свят, с великата, възвишена, безгранична мисъл за доброжелателство, в която няма омраза или злоба.“

„Той живее, обхващайки с мисълта за състрадание една от посоките на света; по същия начин и втората; по същия начин и третата; по същия начин и четвъртата; така отгоре, отдолу и навсякъде; той живее, обхванал поради съществуването в него на всички същества, навсякъде, целия свят, с великата, възвишена, безгранична мисъл за състрадание, в която няма омраза или злоба.“

„Той живее, обхващайки с мисълта за радост една от посоките на света; по същия начин и втората; по същия начин и третата; по същия начин и четвъртата; така отгоре, отдолу и навсякъде; той живее, обхванал поради съществуването в него на всички същества, навсякъде, целия свят, с великата, възвишена, безгранична мисъл за радост, в която няма омраза или злоба.“

„Той живее, обхващайки с мисълта за невъзмутимост една от посоките на света; по същия начин и втората; по същия начин и третата; по същия начин и четвъртата; така отгоре, отдолу и навсякъде; той живее, обхванал поради съществуването в него на всички същества, навсякъде, целия свят, с великата, възвишена, безгранична мисъл за невъзмутимост, в която няма омраза или злоба.“

Четирите утехи

17. „Последователят на Благородните, Калама, който има такъв ум, свободен от омраза, такъв ум, свободен от злоба, такъв незамърсен ум и такъв пречистен ум, открива четири утехи тук и сега.“

„Допускам, че има живот след смъртта и има плод, резултат от делата, извършени за добро или зло. Значи е възможно при разпадането на тялото след смъртта да се появя в божествен свят, който е изпълнен със състоянието на блаженство.“ Това е първата утеха, открита от него.

„Допускам, че няма живот след смъртта и няма плод, резултат от делата, извършени за добро или зло. Все пак в този свят, тук и сега, свободен от омраза, свободен от злоба, в безопасност и щастлив, аз се грижа за себе си.“ Това е втората утеха, открита от него.

„Допускам, че злото (резултатите от него) сполетява извършителя на зло. Аз обаче не мисля злото на никого. Тогава как може злото (резултатите от него) да ме засегне, когато не върша никакви зли дела?“ Това е третата утеха, открита от него.

„Допускам, че злото (резултатите от него) не сполетява извършителя на зло. Тогава при всяко положение аз се виждам пречистен.“ Това е четвъртата утеха, открита от него.

„Последователят на Благородните, Калама, който има такъв ум, свободен от омраза, такъв ум, свободен от злоба, такъв незамърсен ум и такъв пречистен ум, тук и сега открива тези четири утехи.“

„Вярно е това, Благословени. Вярно е това, Върховни. Последователят на Благородните, многоуважаеми, който има такъв ум, свободен от омраза, такъв ум, свободен от злоба, такъв незамърсен ум и такъв пречистен ум, тук и сега открива четири утехи.“

„Допускам, че има живот след смъртта и има плод, резултат от делата, извършени за добро или зло. Значи е възможно при разпадането на тялото след смъртта да се появя в божествен свят, който е изпълнен със състоянието на блаженство.“ Това е първата утеха, открита от него.

„Допускам, че няма живот след смъртта и няма плод, резултат от делата, извършени за добро или зло. Все пак в този свят, тук и сега, свободен от омраза, свободен от злоба, в безопасност и щастлив, аз се грижа за себе си.“ Това е втората утеха, открита от него.

„Допускам, че злото (резултатите от него) сполетява извършителя на зло. Аз обаче не мисля злото на никого. Тогава как може злото (резултатите от него) да ме засегне, когато не върша никакви зли дела?“ Това е третата утеха, открита от него.

„Допускам, че злото (резултатите от него) не сполетява извършителя на зло. Тогава при всяко положение аз се виждам пречистен.“ Това е четвъртата утеха, открита от него.

„Последователят на Благородните, многоуважаеми, който има такъв ум, свободен от омраза, такъв ум, свободен от злоба, такъв незамърсен ум и такъв пречистен ум, тук и сега открива тези четири утехи.“

„Прекрасно, многоуважаеми! Сякаш, многоуважаеми, човек обръща нагоре, това, което е било надолу, или разкрива скритото, или посочва пътя на някой, който е загубен, или носи лампа в тъмнината, мислейки: „Тези, които имат очи, ще видят видимите предмети“, така е преподадена Дамма по много начини от Благословения. Ние, многоуважаеми, отиваме при Благословения за убежище, при Дамма за убежище и при Общността от Бикхуси за убежище. Многоуважаеми, нека Благословеният ни счита за светски последователи, които са приели убежище за цял живот, от днес.“


Благодарности на източника!

Авторско право:

Произход: ©1994 Soma Thera. Kalama Sutta: The Buddha’s Charter of Free Inquiry (WH 8), преведено от Soma Thera (Kandy: Buddhist Publication Society, 1981). Това издание на Access to Insight е ©1994–2013.

Условия на използване: Може да копирате, преформатирате, препечатвате, преиздавате и разпространявате това произведение във всякаква среда, при условие, че: (1) правите такива копия и т.н. само за безплатно ползване; (2) ясно отбелязвате, че всички производни от това произведение (включително преводи) са получени от този документ като източник; и (3) включите пълния текст на този лиценз във всички копия или производни от това произведение. В останалите отношения всички права са запазени. За допълнителна информация относно този лиценз вж. FAQ на сайта accesstoinsight.org.

Реклами

Коментарите са изключени.